Apfiteostogramex

Vuoden musiikkioivallus 2023

Teosto ja Gramex myöntävät toista kertaa Vuoden musiikkioivallus -palkinnon, joka jaetaan kotimaiselle audiovisuaaliselle teokselle, jossa on käytetty sävellettyä tai äänitemusiikkia erityisen ansiokkaasti ja oivaltavasti. Palkinto jaetaan Audiovisual Producers Finland - APFI:n järjestämässä Screen Helsinki -tapahtuman iltajuhlassa 31.8.2022 Ravintola Töölössä. 

Palkinnon tavoitteena on kiinnittää positiivista huomiota musiikin merkitykseen av-teoksen osana. Av-teos voi edustaa mitä tahansa av-genreä lukuun ottamatta varsinaisia musiikkiohjelmia. Tunnustuspalkinto myönnetään musiikin valinnalle, ei itse musiikille.

Vuoden musiikkioivallus -palkinnon sääntöjen mukaan av-tuotantoyhtiöt voivat itse ehdottaa omia teoksiaan palkittavaksi. Palkinnon saajan valitsee Suomen Musiikkikustantajat ry:n kokoama, riippumaton ammattilaisraati. Ehdottaa voi perjantaihin 16.6. asti.  

Vuoden musiikkioivallusta valittaessa huomioidaan av-teokset, jotka on julkaistu tai tehty 1.7.2022 jälkeen ja joista on tuomaristolle käytettävissä katselulinkki (esim. Vimeo). Kyseessä voi siis olla myös pian julkaistava teos.

Valinnassa tulisi kiinnittää huomio seuraaviin kriteereihin: 

Musiikin käyttö tuo av-teokseen ainutlaatuista lisäarvoa ja luo uuden ulottuvuuden esim. tarinan kerrontaan tai aiheiden käsittelyyn. 

Teoksessa on käytetty joko tilausmusiikkia, jo olemassa olevaa ääniteperäistä musiikkia tai molempia, mutta ei pelkästään katalogimusiikkia. Musiikki voi olla sekä kotimaista että ulkomaista. 

 

Tiedustelut: screen@apfi.fi

EHDOTA VUODEN MUSIIKKIOIVALLUSTA:

Teoksen nimi

Perustelu

Tuotantoyhtiö

Katselulinkki teokseen:

Julkaisuajankohta ja julkaisutapa

Keskeiset henkilöt, jotka ovat valinneet musiikkia

Työryhmän tiedot

Tilaaja

Ohjaaja

Tuottaja

Käsikirjoittaja

Säveltäjä

Muut musiikkivalintoihin osallistuneet henkilöt

Musiikin suunnittelun rooli

Kuvaile, millaisessa roolissa musiikin suunnittelu oli tuotantoprosessissa? Missä tuotannon ja budjetoinnin vaiheessa musiikkivalintoja ja -suunnitelmaa tehtiin?

Musiikin tiedot

Teoksessa käytetty musiikki

Ääniteperäinen musiikki

Ehdottajan tiedot

Nimi

Sähköposti